CALENDARI D’ACCIONS I COMPLIMENT DE L’ACORD SOBRE PUNTA NATI

El passat 25 de febrer de 2020 va tenir lloc la signatura de l’acord sobre la instal·lació del parc fotovoltaic a Puna Nati, després de set anys de reivindicació del seu BIC i reducció del projecte de la planta energètica.
L’acord descriu un nou BIC de protección d’unes 950 Ha de paisatge etnològic, a més d’un seguit de mesures i accions definides i acceptades per cada una de les parts, desenvolupament de les quals tindrà el seu seguiment a través d’una calendari de terminis d’execució.

CALENDARI D’ACCIONS I COMPLIMENT DE L’ACORD SOBRE PUNTA NATI

24 de febrer Signatura de l’acord-marca a quatre bandes.

25 de febrer Comissió de Patrimoni, on es ratifica l’acord d’alliberar el polígon 3 de Son Salomó.

2 de març Acord-marc ratificat pel Consell Executiu, elevat a públic.

17 de març Comissió de Govern que resol el recurs d’alçada.

Abans del 17 de març: SHA MiB presenta la nova sol·licitud de BIC, firmada per ella mateixa, Ceconat i CIMe.

Una volta resolt el recurs d’alçada el CIMe comunica als tribunals la satisfacció extrajudicial.

Primers d’Abril  Incoació de l’expedient BIC 2017 amb nova la delimitació proposada i signada.

COMPROMÍS DEL CIME A PARTIR DE LA INCOACIÓ DEL BIC

 • Termini d’UN any per formalitzar el conveni entre CIMe i la SHAMB pera a la determinació de l’itinerari de visites, la construcció d’una plataforma elevada i la instal·lació de senyalística.
 • Termini de DOS anys per fer i acabar: (aquest punt es signarà en el conveni d’abans d’abril de 2020, juntament amb el conveni de 8 anys de rehabilitació dels ponts)
  • Plataforma d’observació
  • Visites pel circuit de Son Salomó, prèvia adequació i neteja del circuit
  • Protecció dels Ponts a restaurar
  • Senyalística del circuit
  • Apertura de portells i col·locació de barreres per tancar i obrir el pas.
 • Termini de VUIT anys per fer i acabar la total rehabilitació del Pont de Sa Creu i Pont de s’Aljub i de tores les parets seques del polígon 3, que restaran finalment excloses de la superfície ocupada pel parc fotovoltaic. Control per Patrimoni CIMe.
 • Comunicació al Registre de la Propietat de la delimitació de la zona proposta per a la seva protecció a través del BIC a la finca denominada Son Salomó.

 

COMPROMÍS DE LA SHAMB

 • Suspensió del contenció contra el Govern, després que l’abogacia del CAIB doni el vist i plau i la retirada d’aquest en 60 dies (termini legal) si Ceconat ha presentat el seu projecte modificat i aquest ha obtingut totes les autoritzacions necessàries.
 • Comunicació a Hispania Nostra i retirada de Punta Nati de la Lista Roja de l’entitat.

 

COMPROMÍS DE CECONAT

 • Projecte modificat i resolt amb les administracions en un termini de 55 dies.
 • Total rehabilitació de les construccions etnològiques en VUIT anys a partir de l’inici de les obres d’execució del parc (control de MiB, Ceconat i CIMe).

Punta Nati. Foto. L. Toussaint

 

No Comments

Post A Comment