Paret seca

Aquests murs reben el nom de paret seca perquè es construeixen segons la tècnica de la pedra en sec, que consisteix a apilar hàbilment pedres irregulars sense emprar cap tipus de morter. Són el resultat d’una obra col·lectiva anònima i d’uns coneixements compartits durant segles sense normes escrites.

L’art de construir parets de pedra seca no ha desaparegut a Menorca com ho va fer en altres llocs. Encara queden professionals actius coneixedors de les regles tradicionals transmeses de generació en generació, però ha arribat l’hora de reflexionar sobre el seu futur. Reconèixer l’ofici del paredador ajuda a apreciar i preservar el paisatge de l’illa i de moltes altres regions del món. Perquè la pedra seca no es converteixi en una relíquia del passat s’ha de tractar com un patrimoni viu.

La paret seca és el resultat d’una obra col·lectiva anònima i d’uns coneixements compartits durant segles sense normes escrites.

COM ES CONSTRUEIX UNA PARET SECA?

Per construir una paret seca s’han de col·locar fileres horitzontals de pedres les unes sobre les altres.

La paret té dues cares visibles unides per un farciment de pedres petites anomenat reble, que serveix de suport i impedeix el moviment de les pedres exteriors.

Les dues cares s’executen a la vegada, paral·lelament, fent el cos de la paret, que es forma emprant les pedres en ordre de mida decreixent. L’última fila del cos de la paret (igualada) configura una línia horitzontal i està constituïda de pedres petites.

Per segellar la paret, és necessari un acabat que estabilitzi el conjunt de l’obra. Aquest acabat es pot fer en sec, amb pedres rectangulars (cobertores) o lloses planes pesades. En altres casos, es recorre a un morter de calç i arena, bé sigui per rejuntar les lloses o bé per crear una tàpia arrodonida o en punta (mitja canya o esquema d’ase) que s’emblanquina. L’acabat segella l’obra i actua com una biga.

Les parets mai no es construeixen a plom. L’amplària de la base sempre és major que la de l’acabat. Les varetes de ferro que serveixen de guia per a la construcció es claven al terra amb certa inclinació (peu o tombada). El resultat és que la secció de la paret no és rectangular, té la forma d’una piràmide truncada. Les pedres es col·loquen inclinades cap a dins i han de tenir contacte entre elles.

L’art de construir parets de pedra seca no ha desaparegut a Menorca com ho va fer en altres llocs. Un art que perquè no esdevingui en una relíquia del passat ha de tractar-se com un patrimoni viu.