Una gran notícia la signatura del passat dimarts 25 de febrer de 2020 al Consell Insular a quatre bandes (SHA Martí i Bella, Consell de Menorca, CECONAT i propietat de Son Salomó) sobre el futur de Punta Nati. Patrimoni, paisatge cultural i parc fotovoltaic convivència...